Yarışma Koşulları

 Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Bu yarışmaya sadece yerel bağımsız optisyenlik müessesesi sahibi ve optisyenlik müessesesi çalışanlarına yönelik olup; yabancı sermayeli zincir mağazalarla ilgili fotoğraflar iş bu yarışma kapsamı dışındadır.
 • Yarışmaya birey ya da takım olarak katılmak mümkündür. Ancak yarışma başvurusu tek isimle yapılmalıdır. Takım olarak katılanlar için ödül adedi değişmemektedir ve yarışmayı kazananın takım olması halinde öngörülen ödül, başvuru formunu takım adına dolduran ve bilgileri yazılı kişiye teslim edilecektir.
 • Fotoğrafların başvuru formu ile birlikte teslim edilmesi şarttır.
 • Yarışmaya katılacakların 18 yaşından gün almış olması şarttır.
 • Fotoğraf yarışmasına başvuru yapan katılımcı kendisine ait kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz beyan etmekle yükümlüdür. Aksi halde Optik Gazete öngörmüş olduğu ödülü vermekten imtina etme hakkına sahiptir.
 • Katılımcı, yarışmaya konu fotoğrafını Optik Gazete’ye teslim ettiği tarihte optisyenlik müessesesi sahibi ya da çalışanı olduğunu ispatlayan belgenin bir örneğini, kimlik belgesiyle birlikte, başvuru formu ekinde sunmakla yükümlüdür. Aksi halde Optik Gazete öngörmüş olduğu ödülü vermekten imtina etme hakkına sahiptir.
 • Her katılımcı; en az 5 adet, farklı açılardan çekilmiş vitrin fotoğrafı ile yarışmaya katılabilir.
 • Fotoğraf mutlaka çeken kişinin kendine ait veya çalıştığı mağazanın vitrini olmak zorundadır. Başkasına ait veya çalıştığını ispat edemediği bir mağazanın fotoğrafıyla yarışmaya katıldığının tespiti halinde, katılımcı diskalifiye edilecektir.
 • Her optik mağaza, 5 adet fotoğrafla sadece bir kere yarışmaya katılabilir.
 • Yerel bağımsız zincir mağazaların farklı şubelerinde yer alan vitrin fotoğrafları, o şubelerde çalışan farklı çalışanlar tarafından veya ilgili mağazanın ortakları tarafından da çekilerek yarışmaya katılabilir.
 • Fotoğraflarda optik mağazanın isminin de fotoğraf kadrajı içinde yer alması şarttır.
 • Optik Gazete’nin daha önce düzenlemiş olduğu yarışmalara katılarak ödül kazanmış kişiler bu yarışma kapsamı dışındadır.
 • “En Güzel Vitrini Seçiyoruz” konulu fotoğraf yarışmasının katılımcıları, bu yarışmaya yaptıkları başvuru ile Optik Gazete’de yayınlanan yarışma koşullarını eksiksiz olarak kabul etmiş olurlar.

 Yarışma Kapsamı

 • Fotoğraflar, yukarıda Madde 1 olarak verilen “Amaçlar” başlığı altında belirtilen konuları temel alarak hazırlanmalıdır.
 • Fotoğraflar, optisyenlik müessesesi vitrinlerine ilişkin olmalıdır.
 • Fotoğraf müstehcen, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı unsurlar içermemeli; herhangi bir kurumun ya da kişinin mahremiyetini, telif hakkını, ticari marka veya fikrin mülkiyet hakkını ihlal etmemelidir. Bu niteliğe sahip olduğu değerlendirilen fotoğraflar yayınlanmayacak ve yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 • Gözlük ve kontak lensin yasal satış ve pazarlama kurallarına uymayan, internet üzerinden satışı, işporta gibi satış modellerini cazip gösterdiği değerlendirilen, fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 • Gözlük, kontak lens, optik mağaza, optisyen, göz doktoruna olumsuz atıfta bulunduğu değerlendirilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 • Vitrinde gözlük, cam, çerçeve, kontak lens, lens solüsyonu ve optik aksesuar gibi optik ürünlerden en az birinin görünmesi şarttır. Gözlük ve kontak lens odaklı olmadığı değerlendirilen içerikli fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcının, fotoğraf yarışmasının sonucunun ilanından önce, ilgili fotoğrafı sosyal medya olarak tabir edilen Youtube, Facebook, Twitter ve benzeri hiçbir internet enstrümanında yayınlayamayacaktır. Bunun aksinin tespiti halinde, yayınlanmış fotoğraflar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Dileyen katılımcı, toplam 1200 karakteri geçmemek üzere, optisyenlik mağazasını tanıtan ya da fotoğraflarına ilişkin bir yazıyı ekleme hakkına sahiptir. Bu yazının yayımlanması Optik Gazete’nin ilgili yazıya uygunluk vermesi şartına bağlıdır. Yazıya ilişkin tüm sorumluluklar aynı fotoğrafta olduğu gibi yine yarışmacıya aittir.
 • Gönderilen vitrin fotoğraflarında, 5193 sayılı optisyenlik hakkında kanun, 28886 sayılı optisyenlik müesseseleri hakkında yönetmelik ve SGK görmeye yardımcı tıbbi malzeme satın alma sözleşmesine uygun olmayan hallerin yer alması durumunda sorumluluk, tamamen yarışmaya vitrin fotoğrafını gönderen katılımcıya ait olup, Optik Gazete hiçbir şekilde hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısının değiştirilmemiş olması, yani özgün olması şarttır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar, yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Herhangi bir kurum ya da kişinin mahremiyetini, telif hakkını, ticari marka veya fikrin mülkiyet haklarını ihlal ettiği yarışma sonrasında tespit edilen ve bilmeden yayınlanan fotoğraflarla ilgili ihlallerden doğabilecek olan bütün sorumluk fotoğrafı gönderen ilgili katılımcıya aittir.
 • Ödüle hak kazandığı halde belirtilen süre dahilinde ödülünü almaya gelmeyen katılımcı, bu hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Kazanılan ödüle ilişkin ÖTV ve KDV hariç diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ödüle hak kazanan katılımcıya aittir.
 • Katılımcı fotoğrafına oy alma işlemini kendi olanakları ile sağlayacaktır.
 • Katılımcılar bu fotoğraf yarışmasına başvuru yaparak; kopyalama, dağıtım, değiştirme, halka açık platformlarda gösterme ve diğer kullanım izinlerini imtiyazsız olarak Optik Gazete’ye vermiş olur. Optik Gazete, ülke ve/veya dünya çapında herhangi bir basın kuruluşunun eğitim amacıyla fotoğrafı yayınlamasına izin verme hakkına sahip olacaktır.
 • Katılımcıların göndermiş olduğu fotoğraflar, Optik Gazete’nin uygun göreceği reklam ve tanıtım kampanyalarında kullanılacaktır ve uygun görülen yerlerde uygun görülen şekilde sergilenecektir.
 • Katılımcılar bu fotoğraf yarışmasına başvuru yaparak; tasarımın içinde yazılan tüm yazıların, fotoğrafların kendilerine ait olduğunu, sunmuş oldukları fotoğraflar ile ilgili tüm haklarından feragat ettiklerini ve bu hakları Optik Gazete’ye ve/veya bağlı şirketlerine devrettiğini, bu hususlarla ilgili olarak hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Diğer Konular

 • Optik Gazete yarışma ve/veya katılım koşulları üzerinde katılımcıları bilgilendirmeden her tür değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Olası değişiklikler Optik Gazete kanalı ile ilan edilir.
 • Optik Gazete üyelerine tanıtım amaçlı e-posta gönderimi yapma hakkına sahiptir.
 • Fotoğraf yollayan herkes, fotoğrafını teslim ederek, “En Güzel Vitrini Seçiyoruz” Fotoğraf Yarışması Katılım Kural ve Koşulları’nı kabul etmektedir. Yarışmaya birey olarak katılmak gerekmektedir. Yarışma başvurusu tek isimle yapılmalıdır. Yarışmayı kazanma durumunda belirtilen ödül, başvuruda belirtilen katılımcı ismine teslim edilir.
 • Katılımcı, kendisine ait kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz beyan etmekle yükümlüdür.
 •  “En Güzel Vitrini Seçiyoruz” konulu metin yarışmasında katılımcılar bu yarışmaya çektikleri vitrin fotoğraflarını göndererek; Optik Gazete’de yayınlanan yarışma koşullarını eksiksiz olarak kabul etmiş olurlar.
 • Yarışma katılımcılarının Optik Gazete’de yayınlanan katılım koşullarını dikkatle okumaları ve vitrin fotoğraflarını buna göre göndermeleri önemlidir. Çekilen vitrin fotoğrafları halka sunulacağı için fotoğraf belirgin olmalıdır. Belirtilen kurallara uyulmadan çekilen fotoğraflar, yarışma dışı kalacaktır.